Sunday, March 28, 2010

KURSUS "BUILDING OPERATION AND MAINTENANCE

Kursus ini adalah sesuai untuk mereka yang berada di dalam industri penyelenggaraan bangunan. kursus ini juga memberi peluang kepada pekerja berpengalaman yang terlibat didalam industri penyelenggaraan tetapi tidak mempunyai sijil yg kursus ini menekankan asas didalam penyelenggaraan bangunan yang mana ianya terdiri daripada:

1) Asas pendawaian dan senggaraan elektrik
2) Asas Penyelenggaraan penghawa dingin
3) Asas pembaikan kerja-kerja bangunan
4) Asas kerja-kerja perpaipan

Asas Pendawaian dan senggaraan elektrik
-mempelajari teknik asas pendawaian
-mempelajari asas peyelenggaraan elektrik
-pengujian wajib untuk kerja2 troubleshooting

Asas Penyelenggaraan Penghawa dingin
-Mempelajari fungsi penghawa dingin
-Mempelajari asas penyelenggaran termasuk isian gas

Asas Penyelenggaraan Kerja-kerja Bangunan
-Mempelajari asas penyelenggaraan bangunan dan dalaman

Asas Kerja-kerja Perpaipan
-Asas Penggunaan alat-alat perpaipan
-melakukan kerja kerja pemasangan paip